Co obnáší fotovoltaika na klíč


Prvotní seznámení s problematikou fotovoltaiky – každá seriózní firma si najde na svého klienta čas a objasní mu možnosti, jaké se týkají přímo jeho situace. V ideálním případě k vám přijede zástupce firmy a prodiskutuje s vámi vše, co je zapotřebí. Navrhne vám možná řešení a vy se pak v poklidu rozmyslíte, zda některé z nich využít.

Projektová dokumentace – jakmile máte jasno, může se přikročit k projektové dokumentaci, která montáži zařízení předchází. Projektová dokumentace je také součástí smlouvy o dílo.

fotovoltaické panely

Montáž solárních panelů – Češi jsou vyhlášení kutilové a pouští se do všelijakých akcí. Některé kutily nezastaví nic a prokazují své vlastní schopnosti a sebevědomí i tak, že instalují fotovoltaiku svépomocí od A do Z. Že to nemusí skončit úspěšně, je celkem jasné, protože tu do hry vstupuje řada nebezpečných momentů. Například montáž panelů na střeše vyžaduje správný pracovní postup, šikovnost, obratnost, zručnost a tělesnou zdatnost. Přece jen jde o práce ve výškách a ty nejsou vhodné pro každého.

panely na střeše

Oživení a zprovoznění zařízení – další nebezpečí vyplývá ze zapojení zařízení a jeho oživení. To by měl provádět pouze elektrikář s patřičným oprávněním a certifikátem, protože nebezpečí vzniku požáru a smrtelného úrazu hrozí i zde. Neriskujte zničení či ztrátu majetku a neohrožujte vlastní nebo cizí životy kutilstvím, které již hraničí s průšvihem. Profesionálové provedou montáž fotovoltaiky na klíč, to znamená, že se postarají jak o montáž střešních panelů, tak i o kompletní uvedení zařízení do provozu, na což se také vztahuje zákonná záruka.

Vyřízení státní dotace – budete-li požadovat vyřízení státní dotace na fotovoltaiku, měli byste být nejprve obeznámeni o právech a povinnostech žadatelů o dotaci, a pokud s nimi budete souhlasit, pak se vám firma může postarat i o její kladné vyřízení.