+420 724 064 860
sekretariát -                        

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR, z.s.

Novinky

15. 11. 2022

Usnesení z valné hromady ATJSK ČR, z. s.

Usnesení z 32. řádné valné hromady ATJSK ČR, z. s. konané dne 15.10.2022.

Usnesení z valné hromady (PDF)

7. 07. 2021

Sborník k 30ti letům ATJSK ČR, z. s.

Sborník k 30ti letům ATJSK ČR, z. s.

Sborník ATJSK ČR, z. s.


Současnost

1. Vnitřní organizace ATJSK ČR, z. s.

Valná hromada v r. 2021 rozhodla o složení prezidia pro čtyřleté funkční období.

Složení prezidia ATJSK ČR, z.s. pro volební období 2021 – 2025:

Jindřich Stádník – prezident (TJ Válcovny trub a železáren Chomutov, zvolen dne 22.5.2021)
PaedDr. Jaroslav Němec – člen prezidia (TJ VS Tábor, z.s., zvolen dne 22.5. 2021)

Ing. Luboš Bervida – člen prezidia (TJ Sokol Chotoviny, z.s.)
Julie Henzlová – člen prezidia (Rozvoj Plzeň, z. s.)
Jaroslav Novák – člen prezidia (TJ Doksy)

Prezidium i sekretariát spolupracují se zástupci ATJSK ČR, z. s. v krajských všesportovních kolegiích, či ve sportovních komisích. Tito krajští zmocněnci byli jmenováni prezidiem ATJSK ČR, z. s. na základě rozhodnutí příslušných krajských shromáždění členů Asociace.

2. Sekretariát

Adresa sekretariátu je shodná se sídlem ATJSK ČR, z. s. a to na adrese Praha 4, Lomnického 1071/1, 140 00.

Kontaktní osoba: Ivana Lukáčová – admin. pracovník (mobil 724 064 860, email: atjsk@atjsk.cz)

Sekretariát vytváří organizační podmínky pro činnost orgánů ATJSK ČR, z. s. a realizuje jejich usnesení. Poskytuje kompletní administrativní a poradenský servis členským TJ/SK. Dále zabezpečuje veškerou agendu při styku s orgány státní správy a dalšími veřejnoprávními institucemi.

3. Spolupráce se subjekty působícími v oblasti sportu a tělovýchovy

V Českém olympijském výboru zastupuje ATJSK ČR, z. s. prezident Jindřich Stádník.
Nově máme zastoupení v Komisi sportu pro všechny při ČOV (KSPV). V KSPV má zastoupení ČOS, ČKT, AŠSK, ČASPV, SMOČR (Svaz měst a obcí ČR) a ATJSK ČR, z. s. KSPV se zabývá sportem pro všechny s víceodvětvovým tělovýchovným a sportovním programem činnosti pro cvičence od útlého mládí až do pozdního stáří.

4. EURO HRY DOKSY

Společensko-sportovní akce „EURO HRY DOKSY“ (EHD) je vrcholným představením činnosti ATJSK ČR, z. s. Prvopočátkem vzniku této ojedinelé sportovní akce byl na jaře roku 2004 impuls od tehdejšího viceprezidenta PAedDr. Miloslava Tempíra. Vyhlašovatelem této masové ojedinělé soutěže šestičlenných družstev ve sportovním šestnáctiboji je naše Asociace spolu s městem Doksy. Nad EHD pravidelně přebírá záštitu MŠMT ČR, dále pak předseda senátu PČR , hejtman Libereckého kraje a další. Mimořádného ocenění se dostalo EHD v podobě převzetí záštity a osobní účasti zástupce Českého olympijského výboru.
V této souvislosti bychom chtěli městu i TJ Doksy poděkovat za mimořádnou podporu při přípravě a realizaci této, pro ATJSK ČR, z. s., tak významné akce. Předchozí ročníky EHD přispěly i ke zviditelnění našeho sdružení, a to mediální prezentací nejen v regionálním tisku a rozhlase, ale obzvláště v celoplošných TV- Snídaně s NOVOU, hlavní sportovní zprávy na Nově, několika minutová opakovaná reportáž na ČT 4 aj.

Řadu dalších sportovních a turistických akcí pořádaných členskými TJ/SK naleznete v sekci „Sportovní kalendář.“