+420 724 064 860
sekretariát -                        

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR, z.s.

Novinky

15. 11. 2022

Usnesení z valné hromady ATJSK ČR, z. s.

Usnesení z 32. řádné valné hromady ATJSK ČR, z. s. konané dne 15.10.2022.

Usnesení z valné hromady (PDF)

7. 07. 2021

Sborník k 30ti letům ATJSK ČR, z. s.

Sborník k 30ti letům ATJSK ČR, z. s.

Sborník ATJSK ČR, z. s.


Historie

Pád totalitního komunistického režimu v listopadu 1989 nastartoval hluboké změny v životě celé společnosti, tělovýchovu a sport nevyjímaje. Kromě obnovy násilně zrušených spolků, jako např. Česká obec sokolská, dochází i k nespokojenosti uvnitř TJ se stavem a fungováním tehdejšího ČSTV.

V lednu 1990 vzniká akční výbor České komory asociace sportovních klubů ČR na bázi poměrného zastoupení ze všech krajů ČR. Prvního jednání 18. 1. 1990 se zúčastnilo 1 198 zástupců TJ ze všech krajů ČR a více jak 800 ze SR. V rámci rozpravy vystoupilo přes 130 účastníků s kritikou současného stavu v ČSTV s cílem vytvořit nové podmínky pro zdárný chod TJ, zejména ve vazbě na řešení majetkových poměrů nástupnických organizací.
Dne 3. 3. 1990 vzniká na 1. řádné valné hromadě ATJ ČR s hlavním cílem:

  • ochránit majetek TJ,
  • podpora právní a ekonomické samostatnosti TJ,
  • požadavek veřejné kontroly nad centrálními finančními zdroji a jejich rozdělování podle objektivního kritéria,
  • uvolňování mezinárodních kontaktů TJ apod.

Důležitým mezníkem v činnosti Asociace bylo přijetí zákona č.83/90 Sb z 27. 3. 1990 „O sdružování občanů“.

V roce 1990 se konala 2. řádná valná hromada, která přijala ve smyslu výše uvedeného zákona stanovy Asociace, došlo ke změně názvu na ATJSK ČR a současně byly přijaty i symboly Asociace. O historii asociace se můžete více dozvědět v brožuře „Sborník k 20 letům činnosti ATJSK ČR 1990 – 2010,“který si můžete vyžádat na sekretariátu Asociace.