+420 724 064 860
sekretariát -                        

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR, z.s.

Novinky

7. 07. 2021

Sborník k 30ti letům ATJSK ČR, z. s.

Sborník k 30ti letům ATJSK ČR, z. s.

Sborník ATJSK ČR, z. s.

6. 07. 2021

Výroční zpráva

Výroční zpráva ATJSK ČR, z.s. za rok 2020.

Výroční zpráva 2020 (PDF)


Historie

Pád totalitního komunistického režimu v listopadu 1989 nastartoval hluboké změny v životě celé společnosti, tělovýchovu a sport nevyjímaje. Kromě obnovy násilně zrušených spolků, jako např. Česká obec sokolská, dochází i k nespokojenosti uvnitř TJ se stavem a fungováním tehdejšího ČSTV.

V lednu 1990 vzniká akční výbor České komory asociace sportovních klubů ČR na bázi poměrného zastoupení ze všech krajů ČR. Prvního jednání 18. 1. 1990 se zúčastnilo 1 198 zástupců TJ ze všech krajů ČR a více jak 800 ze SR. V rámci rozpravy vystoupilo přes 130 účastníků s kritikou současného stavu v ČSTV s cílem vytvořit nové podmínky pro zdárný chod TJ, zejména ve vazbě na řešení majetkových poměrů nástupnických organizací.
Dne 3. 3. 1990 vzniká na 1. řádné valné hromadě ATJ ČR s hlavním cílem:

  • ochránit majetek TJ,
  • podpora právní a ekonomické samostatnosti TJ,
  • požadavek veřejné kontroly nad centrálními finančními zdroji a jejich rozdělování podle objektivního kritéria,
  • uvolňování mezinárodních kontaktů TJ apod.

Důležitým mezníkem v činnosti Asociace bylo přijetí zákona č.83/90 Sb z 27. 3. 1990 „O sdružování občanů“.

V roce 1990 se konala 2. řádná valná hromada, která přijala ve smyslu výše uvedeného zákona stanovy Asociace, došlo ke změně názvu na ATJSK ČR a současně byly přijaty i symboly Asociace. O historii asociace se můžete více dozvědět v brožuře „Sborník k 20 letům činnosti ATJSK ČR 1990 – 2010,“který si můžete vyžádat na sekretariátu Asociace.